Cizinci a zdravotní pojištění

Zdravotní pojištění cizinců

Nezáleží na tom, zda jde student, pracující nebo turista, bez Evropského průkazu zdravotního pojištění (EHIC) se dle Zákona o pobytu cizinců v České republice neobejdete.

Cestovní pojištění pro cizince - turisty

Jako turista musíte mít pro pobyt v ČR sjednáno minimálně základní zdravotní pojištění (zahrnuje jej cestovní pojištění). Jste-li občanem Evropské unie, můžete jako doklad o pojištění použít svou kartu zdravotní pojišťovny.

Cestovní pojištění pro cizince vzniká uzavřením pojistné smlouvy a dělí se dle délky vašeho pobytu na krátkodobé a dlouhodobé.

Zdravotní pojištění pro cizince

Pracujete-li na území České republiky, máte povinnost uzavřít komplexní zdravotní pojištění, s nímž můžete bez dalšího připojištění cestovat po celém Shengenském prostoru. Mimo území České republiky zahrnuje pojištění pouze základní péči (první pomoc).

Veřejné zdravotní pojištění pro cizince z EU

Nárok na veřejné zdravotní pojištění máte v případě, že jste občan EU a:

Poté stačí navštívit některou ze zdravotních pojišťoven v ČR, která vám po přihlášení vydá kartičku pojištěnce.

Pojištění cizinců mimo EU

Každá osoba, tedy i cizinec s trvalým pobytem na území ČR má zákonnou povinnost uzavřít zdravotní pojištění u některé z českých pojišťoven.

Cizinci bez trvalého pobytu

Na veřejné zdravotní pojištění bez trvalého pobytu na území ČR nemáte nárok, pokud se jako zaměstnanci neúčastníte nemocenského pojištění. V tomto případě má váš zaměstnavatel povinnost oznámit zdravotní pojišťovně začátek i konec účasti na vašem nemocenském pojištění, přičemž vám zdravotní pojišťovna vystaví průkaz pojištěnce.

V případě ukončení pracovního poměru vaše veřejné zdravotní pojištění zaniká.

Ostatní případy

Jste-li cizinec s povolením k dlouhodobému pobytu v ČR, a nejste zaměstnanci zaměstnavatele sídlícího na území ČR, vyžaduje po vás zákon zdravotní pojištění pro krytí léčebných výloh nejméně do výše 30 000 eur.

V této situaci můžete uzavřít komerční pojištění s limitem pojistného plnění a péče.

Jako cizinec s dlouhodobým pobytem na území ČR se musíte prokázat platným cestovním zdravotním pojištěním uzavřeným u pojišťovny oprávněné pojišťovat v České republice. Povinností je prokázat se i dokladem o zaplacení tohoto pojistného.

Doporučujeme vám vždy s sebou nosit kartičku pojišťovny, díky které bude jasné, že máte platné zdravotní pojištění. V případě, že ji náhodou u sebe mít nebudete, nemusíte mít ale strach, ošetřeni budete i tak.

Zveřejněno 11.6.2015