Nejčastější otázky


Zdravotní pojištění cizinců

Jaký je rozdíl mezi základním a komplexním zdravotním pojištěním cizinců?

Ze základního zdravotního pojištění vám bude hrazena pouze nutná a neodkladná péče, například první pomoc.

Komplexní zdravotní pojištění je obdobou veřejného zdravotního pojištění a pokryje většinu léčebných výloh.


Komu je určeno základní zdravotní pojištění cizinců?

Základní zdravotní pojištění vám postačí na běžnou turistickou návštěvu na území ČR do 90 dní. Pojištění se vztahuje na Českou republiku a tranzitní země, za příplatek platí i ve státech Schengenského prostoru.


Co je Shengenský prostor, a které státy do něj patří?

Schengen je území s volným pohybem osob, kterým je provázána takřka celá Evropa.

Název je odvozen od lucemburské vesnice Schengen, kde byla 14. června 1985 podepsána Schengenská dohoda a 19. června 1990 podepsána prováděcí úmluva. Zakládajícími státy byli Francie, Německo, Belgie, Lucembursko a Nizozemsko.

Dále sem patří Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Itálie, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Island, Norsko, Švýcarsko a Lichtenštejnsko


Pro koho je určeno komplexní zdravotní pojištění cizinců?

Vám všem, kteří pobýváte na území ČR dlouhodobě nad 90 dní. Stejně jako u základního zdravotního pojištění se vztahuje na Českou republiku a tranzitní země. Za příplatek ho můžete využít i ve státech Schengenského prostoru.

Ke komplexnímu zdravotnímu pojištění cizinců si můžete uzavřít připojištění „těhotenství“, jež vám pokryje úhradu nákladů na porod i poporodní péči o novorozence pojištěné matky.


Jaké je pojistné plnění?

Výše limitu pojistného plnění je minimálně minimálně 60 000 EUR a splňuje podmínky zákona o pobytu cizinců.

Komerční pojištění cizinců není určeno pro zaměstnané cizince, za které odvádí zdravotní pojištění jejich zaměstnavatel.


Pojištění majetku

Proč si pojistit domácnost?

Řádí v okolí zloději, máte doma nebo ve sklepě cenné věci? Právě v těchto situacích je vhodné uzavřít si pojištění domácnosti. Pojištění domácnosti se vztahuje na veškerý váš majetek ve vaší domácnosti. Může jít o nábytek, spotřebiče elektroniku, ale i cennosti a další věci. Toto pojištění často zahrnuje i věci ve sklepě, kde máte uschované například kola nebo lyže.

Pojištění domácnosti uplatníte v případě krádeže, požáru, povodně nebo jiné nepříjemné situace.


Proč si pojistit nemovitost (byt, dům či chatu)?

Stejně jako pojištění domácnosti vám pojištění nemovitosti zaručí náhradu za věci odcizené, zničené požárem, nebo jinak poškozené. Pozor, nejedná se o pojištění domácnosti.

Pojištění nemovitosti slouží například k pojištění chaty, či garáže. Svou pojistku můžete rozšířit i na pozemek, přičemž ochrání i věci na něm, jako je například bazén nebo altán.

Nastavte si správné limity pojištění. Abyste dostali všechny peníze, na které máte nárok, měly by částky odpovídat skutečné hodnotě vašich věcí.


Zeptejte se nás

Toto je nutné vyplnit.

Toto je nutné vyplnit.

Toto je nutné vyplnit.